نیاز ما چیست و از دوربین عکاسی چه میخواهیم ؟
قبل از خرید به این سوال‌ها پاسخ دهید :


    چه نوع عکاسی را مد نظر دارید؟ (عکاسی از مناظر طبیعت، عکاسی از چهره‌ها و ...)
    اغلب در چه محیطی به عکاسی می‌پردازید؟ (کم نور، پرنور، محیط‌های داخلی یا خارجی)
    بودجه شما چقدر است؟
    تا چه حد در زمینه عکاسی می‌خواهید پیشرفت کنید؟ آیا عکاس حرفه‌ای هستید یا کاربر معمولی؟

سه معیار اصلی یک عکاسی حرفه‌ای :
ISO ‌
Shutter Speed
و Aperture

قبل از شروع  بیشتر با اصطلاحات  عکاسی آشنا شویم .