تقسیم بندی بر اساس توپولوژی
الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپیوترها ، توپولوژی نامیده می شود. توپولوژی انتخاب شده برای پیاده سازی شبکه ها، عاملی مهم در جهت کشف و برطرف نمودن خطاء در شبکه خواهد بود. انتخاب یک توپولوژی خاص نمی تواند بدون ارتباط با محیط انتقال و روش های استفاده از خط مطرح گردد. نوع توپولوژی انتخابی جهت اتصال کامپیوترها به یکدیگر ، مستقیما" بر نوع محیط انتقال و روش های استفاده از خط تاثیر می گذارد.

انواع توپولوژی شبکه های کامپیوتری

شبکه,پروتوکول شبکه,اموزشگاه کامپیوتر,کتاب اموزش اینترنت,اموزش فیس بوک,آموزش پارتیشن بندی در ویندوز 7,جزوه اموزش اینترنت,اموزشگاه کامپیوتر,اموزش کار با اینترنت,نرم افزارهای آموزشی,اموزش کامپیوتر به کودکان,آموزش مقدماتی اینترنتاموزش کامپیوتر برای کودکان,انواع توپولوژی شبکه های کامپیوتری - آکاایران

●  با توجه به تاثیر مستقیم توپولوژی انتخابی در نوع کابل کشی و هزینه های مربوط به آن ، می بایست با دقت و تامل به انتخاب توپولوژی یک شبکه همت گماشت . عوامل مختلفی جهت انتخاب یک توپولوژی بهینه مطرح می شود. مهمترین این عوامل بشرح ذیل است :